Czas wygenerowania treści 2020-04-08 19:20:23

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Usługi poligraficzne
1. Przedmiotem zamówienia są usługi poligraficzne. 2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo konsultowania i pisemnej akceptacji projektów graficznych i próbnych egzemplarzy. 4. Techniczne przygotowanie projektu graficznego i druk należą do Wykonawcy. 5. Wykonawca odpowiada w szczególności za błędy literowe i inne, które pojawiły się w materiałach z winy Wykonawcy. 6. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich wad druku, które nie wynikły z winy Zamawiającego, na własny koszt w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego. 7. Zgłoszenie może odbywać się telefonicznie, poprzez e-mail lub za pomocą faksu. 8. W razie stwierdzenia braków w przedmiocie zamówienia lub dostarczenia go niezgodnie z zamówieniem, Wykonawca zobowiązany jest do jego uzupełnienia lub wymiany na zgodny z zamówieniem na własny koszt w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia. 9. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia transportem własnym i na własny koszt do siedziby Zamawiającego (od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30-15:30) na adres: 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46 do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2015-06-25 08:53:08


Metryczka informacjiWprowadzenie: Rafał Kamiński 2015-06-25 08:53:09
Ostatnia aktualizacja: 2015-06-25 08:53:15
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2015-05-14 11:31:08
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2015-05-14 11:31:21
Formularz ofertowy.doc pobierz 2015-05-14 11:32:12
Załącznik nr 1 do formularza ofertowego.doc pobierz 2015-05-14 11:32:29
Załącznik nr 2 do formularza ofertowego.doc pobierz 2015-05-14 11:32:44
Załącznik nr 3 do formularza ofertowego.doc pobierz 2015-05-14 11:33:06
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2015-06-10 09:29:40


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713