Czas wygenerowania treści 2020-04-03 03:50:21

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Usługa opracowania merytorycznego albumu poświęconego prezentacji realizacji urbanistycznych i architektonicznych będących laureatami konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego w latach 2000-2014, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji dofinansowanych ze środków ZPORR i RPO WSL 2007-2013
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania merytorycznego albumu poświęconego prezentacji realizacji urbanistycznych i architektonicznych będących laureatami konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego w latach 2000-2014, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji dofinansowanych ze środków ZPORR i RPO WSL 2007-2013. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie merytoryczne, graficzne, wykonanie zdjęć, skład, wydruk i dostawę albumu, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Załączniku nr 3 do SIWZ/Załączniku nr 1 do wzoru umowy. 3. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2015-07-23 10:41:54


Metryczka informacjiWprowadzenie: Rafał Kamiński 2015-07-23 10:41:55
Ostatnia aktualizacja: 2015-07-23 10:42:02
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2015-05-13 12:59:13
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2015-05-13 12:59:28
Formularz ofertowy.doc pobierz 2015-05-13 13:00:04
Załącznik nr 1 do formularza ofertowego.doc pobierz 2015-05-13 13:00:38
Załącznik nr 2 do formularza ofertowego (wykaz usług).doc pobierz 2015-05-13 13:01:16
Załącznik nr 3 do formularza ofertowego (wykaz osób).doc pobierz 2015-05-13 13:01:31
Załącznik nr 4 do formularza ofertowego.doc pobierz 2015-05-13 13:01:51
Załącznik nr 5 do formularza ofertowego.doc pobierz 2015-05-13 13:02:08
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2015-06-29 10:48:49


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713