Czas wygenerowania treści 2020-04-02 08:48:57

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Usługa opracowania merytorycznego trzech numerów biuletynu informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania merytorycznego trzech numerów biuletynu informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie merytoryczne, graficzne, skład, wydruk, wysyłkę i dostawę: trzech numerów biuletynu informacyjnego oraz plakatów, folderów i ulotek dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 3 do siwz/załączniku nr 1 do wzoru umowy.
3. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do siwz.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2015-06-18 09:20:54


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2015-06-18 09:20:57
Ostatnia aktualizacja: 2015-06-18 09:21:21
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2015-05-06 14:00:39
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2015-05-13 14:45:36
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2015-05-06 14:02:00
Formularz ofertowy z załącznikami (wersja edytowalna) pobierz 2015-05-06 14:02:33
Wyjaśnienie i modyfikacja siwz pobierz 2015-05-13 14:46:08
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2015-05-19 12:30:00
pobierz
2015-05-13 14:52:01
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2015-05-28 14:15:03


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713