Czas wygenerowania treści 2020-03-29 07:19:47

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Sukcesywna dostawa paliw: benzyny bezołowiowej Pb-95, oleju napędowego oraz oleju silnikowego - dla pojazdów eksploatowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw: benzyny bezołowiowej Pb-95 w ilości 95.000 litrów, oleju napędowego w ilości 1.000 litrów oraz oleju silnikowego w ilości 180 litrów - dla pojazdów eksploatowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. 2.Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2015-07-31 13:33:07


Metryczka informacjiWprowadzenie: Rafał Kamiński 2015-07-31 13:33:08
Ostatnia aktualizacja: 2015-07-31 13:33:14
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2015-05-05 13:52:41
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2015-05-11 15:10:16
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2015-05-05 13:52:52
Formularz ofertowy.xls pobierz 2015-05-05 13:54:43
Formularz ofertowy - po zmianach.xls pobierz 2015-05-11 15:13:25
Załącznik nr 1 do formularza ofertowego.doc pobierz 2015-05-05 13:55:02
Załącznik nr 2 do formularza ofertowego.doc pobierz 2015-05-05 13:55:19
Załącznik nr 3 do formularza ofertowego.doc pobierz 2015-05-05 13:55:41
Załącznik nr 4 do formularza ofertowego.doc pobierz 2015-05-05 13:55:53
Modyfikacja SIWZ z dnia 11.05.2015 r. pobierz 2015-05-11 15:11:25
Pytania z dnia 08.05.2015 r. pobierz 2015-05-11 15:10:43
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2015-05-15 12:30:00
pobierz
2015-05-11 15:12:06
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2015-05-27 14:37:18


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713