Czas wygenerowania treści 2020-03-29 07:49:28

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Dostawa artykułów promocyjnych dla Wydziału Terenów Wiejskich
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów promocyjnych dla Wydziału Terenów Wiejskich, w zakresach zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia. 2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ), znajduje się w Załączniku nr 1 do wzoru umowy, który stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2015-06-17 11:52:02


Metryczka informacjiWprowadzenie: Antoni Trzcionka 2015-06-17 11:52:09
Ostatnia aktualizacja: 2015-06-17 11:53:50
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2015-04-24 14:28:16
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2015-05-04 13:12:59
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2015-04-24 14:30:07
FORMULARZ OFERTOWY - PO ZMIANIE pobierz 2015-05-04 13:15:31
MODYFIKACJA SIWZ - 04.05.2015 R. pobierz 2015-05-04 13:18:23
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - 04.05.2015 R. pobierz 2015-05-04 13:21:07
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2015-05-08 12:30:00
pobierz
2015-05-04 13:22:29
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2015-05-22 10:53:44


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713