Czas wygenerowania treści 2020-03-29 07:33:28

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Usługa wykonania badania ewaluacyjnego pt. Ocena aktualnego stanu oraz możliwości rozwojowych do 2030 roku regionalnych specjalizacji województwa śląskiego, w tym specjalizacji inteligentnych
Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania badania ewaluacyjnego pt. Ocena aktualnego stanu oraz możliwości rozwojowych do 2030 roku regionalnych specjalizacji województwa śląskiego, w tym specjalizacji inteligentnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3 do siwz/załączniku nr 1 do wzoru umowy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2015-07-01 14:51:12


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2015-07-01 14:51:15
Ostatnia aktualizacja: 2015-07-01 14:51:36
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2015-04-21 14:15:19
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2015-04-21 14:15:57
Załączniki do siwz cz. 1 pobierz 2015-04-21 14:18:02
Załączniki do siwz cz. 2 pobierz 2015-04-21 14:18:49
Załącznik nr 1 do formularza ofertowego pobierz 2015-04-21 14:20:09
Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy pobierz 2015-04-21 14:19:26
Załącznik nr 2 do formularza ofertowego pobierz 2015-04-21 14:20:33
Załącznik nr 3 do formularza ofertowego pobierz 2015-04-21 14:20:51
Załącznik nr 4 do formularza ofertowego pobierz 2015-04-21 14:21:07
Załącznik nr 5 do formularza ofertowego pobierz 2015-04-21 14:21:24
Załącznik nr 6 do formularza ofertowego pobierz 2015-04-21 14:21:37
Odpowiedzi na pytania - 28.04.2015 pobierz 2015-04-28 12:22:27
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2015-06-10 14:35:04


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713