Czas wygenerowania treści 2020-07-11 12:36:09

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia zamówienie z wolnej ręki na:
Wykonanie nadzoru autorskiego w zakresie scalenia dokumentacji projektowej, w tym przygotowania Opisu przedmiotu zamówienia celem przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania na dokończenie prowadzonej inwestycji pn. Zadaszenie widowni oraz niebędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie
Wykonanie nadzoru autorskiego w zakresie scalenia dokumentacji projektowej, w tym przygotowania Opisu przedmiotu zamówienia celem przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania na dokończenie prowadzonej inwestycji pn. Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie spełniającego wymagania ustawy prawo zamówien publicznych w zakresie art. 91 ust 2a, tj. uwzględniającego koszty ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówieni

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2015-04-17 10:03:01


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2015-04-17 10:03:05
Ostatnia aktualizacja: 2015-04-17 10:03:17
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713