Czas wygenerowania treści 2020-04-03 02:31:13

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Usługa przygotowania i produkcji dwóch filmów animowanych na temat Funduszy Europejskich w ramach RPO WSL na lata 2014-2020
Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i produkcji dwóch filmów animowanych na temat Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. FILM ANIMOWANY 1 OD ZŁOŻENIA WNIOSKU DO ROZLICZENIA PROJEKTU (ZAKOŃCZENIA REALIZACJI): -czas trwania: 60 sekund; -tematyka: przekazanie w przystępny sposób procesu aplikowania o środki z RPO WSL na lata 2014-2020. FILM ANIMOWANY 2 NT. OBSZARÓW WSPARCIA RPO WSL 2014-2020: -czas trwania: 120 sekund; -tematyka: przekazanie w przystępny i atrakcyjny sposób podstawowych informacji na temat 13 dziedzin (priorytetów) wspieranych z RPO WSL na lata 2014-2020. Niezbędne materiały merytoryczne dotyczące obu filmów zostaną dostarczone przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera się w załączniku nr 3 do siwz/załącznik nr 1 do wzoru umowy. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej siwz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2015-06-18 09:51:53


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2015-06-18 09:52:01
Ostatnia aktualizacja: 2015-06-18 09:52:18
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2015-04-15 14:57:06
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2015-04-15 14:58:28
Pismo dot.udostępnienia załączników do siwz pobierz 2015-04-17 14:20:06
SOPZ_Załącznik nr 1 do wzoru umowy.doc pobierz 2015-04-17 14:19:23
Załącznik nr 1 do siwz_formularz ofertowy.doc pobierz 2015-04-15 15:00:20
Zał.nr 2 do formularza ofertowego_Wykaz usług pobierz 2015-04-15 15:01:08
Zał.nr 3 do formularza ofertowego_ośw. z art. 24.doc pobierz 2015-04-15 15:01:32
Zał.nr 4 do formularza ofertowego_grupa kapitałowa.doc pobierz 2015-04-15 15:01:49
Zał.nr 5 do formularza ofertowego_Dodatkowy wykaz usług pobierz 2015-04-15 15:02:15
Zał. nr 1 do formularza ofertowego_ośw. z art. 22 pobierz 2015-04-15 15:00:40
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2015-05-28 09:56:35


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713