Czas wygenerowania treści 2020-07-13 08:15:14

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Usługa cateringowa obejmująca przygotowanie, dostarczenie oraz podanie posiłków podczas spotkań, wydarzeń na potrzeby Wydziału FS w dniach 7, 8 i 18 maja 2015 roku
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa obejmująca przygotowanie, dostarczenie oraz podanie posiłków podczas spotkań, wydarzeń na potrzeby Wydziału FS w dniach 7, 8 i 18 maja 2015 roku.
2. Usługa realizowana będzie na terenie miasta Katowice w poniżej wskazanych terminach:
1) 07 maj 2015 r. Forum Dni Otwartych Funduszy Europejskich,
2) 08 maj 2015 r. Forum Dni Otwartych Funduszy Europejskich,
3) 18 maj 2015 r. Akcja specjalna dotycząca efektów wdrażania EFS.
3. Ilość asortymentu objętego usługami cateringowymi określonymi w załączniku nr 1 do umowy, stanowi maksymalną ilość zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia mniejszej ilości asortymentu, niż wskazana w załączniku nr 1 do umowy, jednak nie mniej niż 70 % wartości zamówienia, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. Za zgodą Wykonawcy Zamawiający może zmniejszyć liczbę asortymentu objętego usługą cateringową o więcej niż 30% wartości umowy, a wówczas Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu.
4. Wykonawca w cenie brutto usługi uwzględni wszystkie elementy składające się na cenę włącznie z kosztami dojazdu, obsługa kelnerską, produktami spożywczymi oraz dowozem stołów, dekoracją kwiatową, a także plastikowymi pojemnikami przeznaczonymi na spakowanie niewykorzystanego jedzenia.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2015-05-19 14:07:26


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2015-05-19 14:07:28
Ostatnia aktualizacja: 2015-05-19 14:07:54
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2015-04-15 09:52:06
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2015-04-15 09:52:42
Zał. 1 do formularza ofertowego pobierz 2015-04-15 09:55:19
Zał. 2 do formularza ofertowego pobierz 2015-04-15 09:55:44
Zał. 2 do siwz - formularz ofertowy pobierz 2015-04-15 09:54:46
Zał. 2 do umowy pobierz 2015-04-15 09:58:45
Zał. 3 do formularza ofertowego pobierz 2015-04-15 09:56:04
Zał. 4 do formularza ofertowego pobierz 2015-04-15 09:56:22
Zał. 5 do formularza ofertowego pobierz 2015-04-15 09:56:42
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2015-04-29 14:22:16


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713