Czas wygenerowania treści 2020-04-01 19:39:55

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Organizacja konferencji i spotkań informacyjnych związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
Przedmiotem zamówienia jest organizacja 2 konferencji (Zakres I) oraz 19 spotkań informacyjnych (zakres II) związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera się w załączniku nr 3a do siwz/załącznik nr 1 do wzoru umowy (zakres I) oraz w załączniku nr 3b do siwz/załącznik nr 1 do wzoru umowy (zakres II). Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2a (zakres I) i 2b (zakres II) do niniejszej siwz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2015-07-02 11:27:47


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2015-07-02 11:27:50
Ostatnia aktualizacja: 2015-07-02 11:28:06
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2015-04-14 13:26:34
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2015-04-20 14:37:10
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2015-04-14 13:27:43
Pismo dot.udostępnienia załączników do siwz pobierz 2015-04-17 14:44:36
Załącznik nr 1 do siwz_formularz ofertowy.doc pobierz 2015-04-14 13:29:11
Zał.nr 1 do formularza ofertowego_ośw. z art. 22 pobierz 2015-04-17 14:43:15
Zał.nr 2 do formularza ofertowego_Wykaz usług pobierz 2015-04-14 13:29:57
Zał.nr 3 do formularza ofertowego_ośw. z art. 24.doc pobierz 2015-04-17 14:44:08
Zał.nr 4 do formularza ofertowego_grupa kapitałowa.doc pobierz 2015-04-14 13:30:22
Zał.nr 5 do formularza ofertowego_Dodatkowy wykaz usług pobierz 2015-04-14 13:30:41
Zał.nr 5 do formularza ofertowego_Dodatkowy wykaz usług -PO ZMIANACH pobierz 2015-04-20 14:40:24
Modyfikacja siwz z dn. 20.04.15r pobierz 2015-04-20 14:39:08
Odpowiedzi na pytania do siwz pobierz 2015-04-20 14:41:25
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2015-04-24 12:30:00
pobierz
2015-04-20 14:42:07
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2015-06-09 14:40:09


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713