Czas wygenerowania treści 2020-04-08 20:26:44

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Dostawa sprzętu biurowego
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, dopuszczonego do obrotu, spełniającego normy CE sprzętu biurowego w następujących zakresach: Zakres I - dostawa 2 szt. niszczarek biurowych, Zakres II - dostawa 1 szt. urządzenia do laminowania. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SIWZ/wzoru umowy (dla Zakresu I) oraz Załączniku nr 4 do SIWZ/wzoru umowy (dla Zakresu II). 3. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy na własny koszt do wskazanych pomieszczeń w siedzibie Zamawiającego przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach, w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. 4. Wszelkie koszty związane z dostawą ponosi Wykonawca. 3. Wykonawca wraz z dostawą odpowiednio dla każdego urządzenia dostarczy: karty gwarancyjne, broszury instalacyjne, instrukcje użytkownika oraz karty techniczne (a w przypadku ich braku inne dokumenty potwierdzające właściwości i parametry techniczne urządzenia). Wszystkie ww. dokumenty winny być w języku polskim. 5. Ogólne warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego zgodnie z pkt III SIWZ

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2015-06-11 12:05:06


Metryczka informacjiWprowadzenie: Rafał Kamiński 2015-06-11 12:05:08
Ostatnia aktualizacja: 2015-06-11 12:05:16
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2015-04-13 09:13:05
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2015-04-16 13:23:31
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2015-04-13 09:13:15
Formularz ofertowy.doc pobierz 2015-04-13 09:13:47
Załącznik nr 1 do formularza ofertowego.doc pobierz 2015-04-13 09:14:24
Załącznik nr 2 do formularza ofertowego.doc pobierz 2015-04-13 09:14:38
Załącznik nr 3 do formularza ofertowego.doc pobierz 2015-04-13 09:14:53
Wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ pobierz 2015-04-16 13:25:28
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2015-04-22 13:00:00
pobierz
2015-04-16 13:26:09
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2015-05-14 14:43:41


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713