Czas wygenerowania treści 2020-06-06 15:25:52

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Dostawa artykułów promocyjnych
Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów promocyjnych dla uczestników Forum Dni Otwartych organizowanym przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z opisem zawartym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do siwz/załącznik do wzoru umowy, przy czym przedstawione zdjęcia w ww. załączniku mają jedynie charakter przykładowy. Przedmiot zamówienia podzielony został na następujące zakresy: Zakres I - Ekologiczny okołonotes A4 z długopisem w ilości 300 sztuk Zakres II - Torba materiałowa w ilości 300 sztuk Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej siwz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2015-06-01 11:37:24


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2015-06-01 11:37:28
Ostatnia aktualizacja: 2015-06-01 11:37:46
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2015-04-10 14:42:22
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2015-04-16 12:01:31
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2015-04-10 14:43:29
Załącznik nr 1 do siwz_formularz ofertowy.doc pobierz 2015-04-10 14:45:08
modyfikacja siwz z dn. 16.04.15r pobierz 2015-04-16 12:02:22
odpowiedź na pytania z dn. 16.04.15r pobierz 2015-04-16 12:02:48
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2015-04-21 13:00:00
pobierz
2015-04-16 12:03:14
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2015-04-27 14:19:38


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713