Czas wygenerowania treści 2020-04-02 08:22:36

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania.
Przedmiot zamówienia został wymieniony i opisany w załączniku nr 1 do umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
1. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, dopuszczony do obrotu i spełniający normy CE.
2. Określone w załączniku nr 1 do umowy/ załączniku nr 3 do SIWZ parametry techniczne/funkcjonalne stanowią minimalne wymagania Zamawiającego, jakie musi spełniać dostarczony przez Wykonawcę przedmiot zamówienia.
3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem i na własny koszt do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego 23 i Ligonia 46.
4. Dostawa przedmiotu zamówienia oraz uruchomienie serwisu gwarancyjnego sprzętu komputerowego i oprogramowania zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym (zwanym dalej protokołem). Podpisany bez zastrzeżeń przez obie strony protokół będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2015-09-03 11:40:38


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2015-09-03 11:40:41
Ostatnia aktualizacja: 2015-09-03 11:40:47
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2015-04-10 14:29:21
Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji pobierz 2015-04-27 10:36:36
Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji pobierz 2015-05-20 12:24:54
Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji pobierz 2015-05-27 14:33:34
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2015-04-15 10:36:03
Formularz ofertowy.doc pobierz 2015-04-15 10:36:28
Załącznik nr 1 do f.o.doc pobierz 2015-04-15 10:36:55
Załącznik nr 2 do f.o.doc pobierz 2015-04-15 10:37:13
Załącznik nr 3 do f.o.doc pobierz 2015-04-15 10:37:40
Modyfikacja treści siwz - 27.04.15 r. pobierz 2015-04-27 10:36:03
Modyfikacja treści siwz - 20.05.15 r. pobierz 2015-05-20 12:25:09
Modyfikacja treści siwz (dot termin składania i otwarcia ofert) - 27.05.15 r. pobierz 2015-05-27 14:35:14
Wyjaśnienie treści siwz - 27.04.15 r. pobierz 2015-04-27 10:34:43
Wyjaśnienia treści siwz - 20.05.15 r. pobierz 2015-05-20 12:25:42
Wyjasnienia treści siwz -27.05.15 r. pobierz 2015-05-27 14:35:40
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2015-05-22 12:30:00
pobierz
2015-04-27 10:35:32
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2015-05-29 12:30:00
pobierz
2015-05-20 12:26:07
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2015-06-03 13:00:00
pobierz
2015-05-27 14:35:56
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2015-07-14 13:53:10


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713