Czas wygenerowania treści 2020-04-03 02:54:42

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych (cateringowych)
1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych (cateringowych), polegających na przygotowaniu, dostarczeniu i podaniu posiłków dla maksymalnie 200 osób. 2.Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ), znajduje się w Załączniku nr 1 do wzoru umowy, który stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. 3.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości zestawów o nie więcej niż 40% i nie zrealizowania tej części zamówienia, a wówczas Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. Za zgodą Wykonawcy Zamawiający może zmniejszyć ilość zestawów objętych usługą o więcej niż 40%, a wówczas Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. Rozliczenie nastąpi zgodnie z rzeczywistym wykonaniem przedmiotu zamówienia.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2015-05-11 13:16:20


Metryczka informacjiWprowadzenie: Antoni Trzcionka 2015-05-11 13:16:31
Ostatnia aktualizacja: 2015-05-11 13:17:48
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2015-03-30 11:12:44
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2015-03-30 11:25:39
doświadczenie Wykonawcy pobierz 2015-03-30 11:34:12
formularz ofertowy pobierz 2015-03-30 11:29:15
grupa kapitałowa pobierz 2015-03-30 11:33:50
oświadczenie - art 22 pobierz 2015-03-30 11:31:57
oświadczenie - atr 24 pobierz 2015-03-30 11:32:23
wykaz usług pobierz 2015-03-30 11:33:13
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2015-04-24 10:21:29


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713