Czas wygenerowania treści 2020-04-07 14:52:20

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Opracowanie raportu z badania ewaluacyjnego w zakresie dot. wsparcia dla osób z niepełnosprawnością na potrzeby projektu systemowego: Śląskie sprawniej - wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Raportu z badania ewaluacyjnego w zakresie dot. wsparcia dla osób z niepełnosprawnością na potrzeby projektu systemowego: Śląskie sprawniej - wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej realizowanego przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego w partnerstwie z Miastem Żory i Powiatem Zawierciańskim w ramach Priorytetu VII Działania 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3 do siwz/załączniku nr 1 do wzoru umowy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2015-05-20 14:20:54


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2015-05-20 14:20:57
Ostatnia aktualizacja: 2015-05-20 14:21:14
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2015-03-27 14:58:09
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2015-03-27 14:58:33
Załączniki do siwz pobierz 2015-03-27 14:59:08
Załącznik nr 1 do FO.doc pobierz 2015-03-30 08:32:45
Załącznik nr 1 do siwz - formularz ofertowy pobierz 2015-03-27 14:59:37
Załącznik nr 2 do FO.doc pobierz 2015-03-30 08:33:09
Załącznik nr 3 do FO.doc pobierz 2015-03-30 08:33:30
Załącznik nr 4 do FO.doc pobierz 2015-03-30 08:33:48
Załącznik nr 5 do FO.doc pobierz 2015-03-30 08:34:05
Załącznik nr 6 do FO.doc pobierz 2015-03-30 08:35:55
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2015-04-30 11:27:46


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713