Czas wygenerowania treści 2020-04-08 21:01:21

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych, polegających na przygotowaniu, dostarczeniu i podaniu posiłków podczas spotkań/konferencji organizowanych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych, polegających na przygotowaniu, dostarczeniu i podaniu posiłków podczas spotkań/konferencji organizowanych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2015-04-30 11:38:40


Metryczka informacjiWprowadzenie: Rafał Kamiński 2015-04-30 11:38:42
Ostatnia aktualizacja: 2015-04-30 11:38:47
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2015-03-27 12:36:18
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2015-03-27 12:36:31
Formularz ofertowy.doc pobierz 2015-03-27 12:37:07
Załącznik nr 1 do formularza ofertowego.doc pobierz 2015-03-27 12:37:28
Załącznik nr 2 do formularza ofertowego.doc pobierz 2015-03-27 12:37:44
Załącznik nr 3 do formularza ofertowego.doc pobierz 2015-03-27 12:38:01
Załącznik nr 4 do formularza ofertowego (doświadczenie Wykonawcy).doc pobierz 2015-03-27 12:38:51
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2015-04-20 14:33:12


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713