Czas wygenerowania treści 2020-04-02 07:33:45

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Wycena, w formie operatów szacunkowych, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Rybniku oraz prawa służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu
1. Przedmiotem zamówienia jest wycena, w formie operatu szacunkowego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Rybniku (zadanie I) oraz wycena, w formie operatu szacunkowego, prawa służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu (zadanie II). 2. Zadanie I - Wycena, w formie operatu szacunkowego, wartości nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Rybniku w rejonie ul. Gliwickiej, oznaczonej, jako działka nr 4250/41 o powierzchni 0,3708 ha - KW nr GL1Y/00152977/1. 3. Zadanie II - Wycena, w formie operatu szacunkowego, prawa służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 4147/41, o powierzchni 2,4431 ha - KW nr GL1Y/00133053/9, stanowiącą własność Województwa Śląskiego, pozostającą w użytkowaniu Zakładu Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych z siedzibą w Rybniku. Prawo przechodu i przejazdu ma być wykonywane na części działki nr 4147/41 zabudowanej fragmentem drogi wewnętrznej (szerokość nie mniej niż 5 metrów). 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w pkt III SIWZ

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2015-04-15 11:51:17


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2015-04-15 11:51:23
Ostatnia aktualizacja: 2015-04-15 11:51:58
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2015-03-20 12:26:23
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2015-03-20 12:27:00
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2015-04-10 10:43:12


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713