Czas wygenerowania treści 2020-04-01 23:50:28

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 122.198.899 zł na częściowe pokrycie deficytu planowanego w uchwale budżetowej na 2015 rok dla Województwa Śląskiego na okres od dnia zawarcia umowy do 31.12.2025 r.
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 122.198.899 zł na częściowe pokrycie deficytu planowanego w uchwale budżetowej na 2015 rok dla Województwa Śląskiego na
okres od dnia zawarcia umowy do 31.12.2025 r.
Kredyt w wysokości 122.198.899 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa miliony sto dziewięćdziesiąt osiem
tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) przeznaczony w całości na wydatki majątkowe budżetu
Województwa Śląskiego w 2015 roku, w tym na realizację następujących zadań:
1) „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie”,
2) „Dokapitalizowanie Spółki z o.o. Stadion Śląski w Katowicach”.
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2015-06-25 13:35:12


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2015-06-25 13:35:14
Ostatnia aktualizacja: 2015-06-25 13:36:28
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2015-03-20 11:59:56
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2015-03-25 11:29:07
Załącznik nr 1 do FO pobierz 2015-03-25 11:29:56
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy pobierz 2015-03-25 11:29:43
Załącznik nr 2 do FO pobierz 2015-03-25 11:30:17
Załącznik nr 3 do FO pobierz 2015-03-25 11:30:30
Odpowiedzi na pytania - 17.04.2015 pobierz 2015-04-17 11:33:35
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2015-05-11 09:28:44


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713