Czas wygenerowania treści 2020-04-03 02:09:26

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 51.130.519 zł na częściowe pokrycie deficytu planowanego w uchwale budżetowej na 2015 rok dla Województwa Śląskiego na okres od dnia zawarcia umowy do 31.12.2025 r.
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego
w wysokości 51.130.519 zł na częściowe pokrycie deficytu planowanego w uchwale budżetowej na 2015 rok dla
Województwa Śląskiego na okres od dnia zawarcia umowy do 31.12.2025 r.
Kredyt w wysokości 51.130.519 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sto trzydzieści tysięcy pięćset
dziewiętnaście złotych) przeznaczony w całości na wydatki majątkowe budżetu Województwa Śląskiego w 2015
roku, w tym na realizację następujących zadań:
1)"Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa:
Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie”,
2)„Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa”,
3)„Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni
Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach”,
4)Rozbudowa SP ZOZ "REPTY" Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich
Górach,
5)„Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach”.
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2015-06-11 14:00:24


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2015-06-11 14:00:26
Ostatnia aktualizacja: 2015-06-11 14:00:54
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2015-03-20 11:42:40
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2015-03-25 10:56:59
Załącznik nr 1 do siwz_formularz ofertowy.doc pobierz 2015-03-25 10:58:32
Zał.nr 2 do formularza ofertowego_ośw. z art 24 pobierz 2015-03-25 10:59:27
Zał.nr 3 do formularza ofertowego_grupa kapitałowa.doc pobierz 2015-03-25 10:59:44
Zał. nr 1 do formularza ofertowego_ośw. z art. 22 pobierz 2015-03-25 10:59:15
Odpowiedzi na pytania pobierz 2015-04-17 11:30:13
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2015-05-11 11:00:28


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713