Czas wygenerowania treści 2020-04-01 23:03:17

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Zaplanowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej dotyczącej Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2015
1. Przedmiotem zamówienia jest zaplanowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej dotyczącej Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2015 w województwie śląskim. 2. Zadania dla Wykonawcy: - wyprodukowanie wszystkich materiałów reklamowych niezbędnych do zrealizowania kampanii - zaplanowanie i zakup mediów (prasa, radio, internet, plakaty), - realizacja kampanii, - opracowanie i prezentacja raportu podsumowującego. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do siwz/załączniku nr 1 do wzoru umowy. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do siwz.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2015-04-17 10:09:25


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2015-04-17 10:09:28
Ostatnia aktualizacja: 2015-04-17 10:09:46
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2015-03-20 10:52:05
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2015-03-26 14:02:12
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2015-03-27 14:03:48
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2015-03-20 10:52:26
Pismo dot. udostępnienia zał. do siwz w wersji edyt. pobierz 2015-03-24 10:56:36
Załączniki do siwz (wersja edytowalna) pobierz 2015-03-24 10:57:08
Wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ pobierz 2015-03-26 14:03:08
Wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ (2) pobierz 2015-03-27 14:04:24
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2015-03-31 12:30:00
pobierz
2015-03-26 14:04:14
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2015-04-01 12:30:00
pobierz
2015-03-27 14:05:22
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2015-04-03 11:32:44


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713