Czas wygenerowania treści 2019-10-16 09:52:35

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Usługa druku publikacji zawierającej raport z przeprowadzonego badania ewaluacyjnego wraz z opracowaniem projektu graficznego, składem i dostawą
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa druku publikacji zawierającej raport z przeprowadzonego badania ewaluacyjnego pn. Ocena ex ante instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wraz z opracowaniem projektu graficznego, składem i dostawą publikacji (Ilość stron: do 150 stron plus okładka/Nakład: 70 egzemplarzy) 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) zawiera załącznik nr 3 do siwz/załączniku do wzoru umowy. 3. Szczegółowe uregulowania, co do sposobu i warunków realizacji zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2 do siwz.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2015-05-20 13:23:50


Metryczka informacjiWprowadzenie: Artur Adamiok 2015-05-20 13:23:52
Ostatnia aktualizacja: 2015-05-20 13:24:07
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2015-03-19 11:07:09
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2015-03-19 11:07:27
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2015-04-15 11:10:40


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713