Czas wygenerowania treści 2020-04-07 14:59:51

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Usługa hotelarska podczas Regionalnego Forum Liderów Odnowy Wsi
1.Przedmiot zamówienia obejmuje usługę hotelarską dla maksymalnie 70 osób podczas Regionalnego Forum Liderów Odnowy Wsi zaplanowanego, na terenie powiatu cieszyńskiego lub na terenie powiatu żywieckiego (województwo śląskie). Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby uczestników wyjazdu wskazanej w SIWZ o nie więcej niż 30% i nie zrealizowania tej części zamówienia. Wówczas rozliczenie nastąpi zgodnie z rzeczywistym wykonaniem przedmiotu zamówienia, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. Rozliczenie nastąpi według ceny jednostkowej brutto/osobę. Informację w tym zakresie Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie do 2 dni przed ostatecznym terminem rozpoczęcia pobytu. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do siwz/wzoru umowy. 3.Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2 do siwz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2015-04-21 14:46:02


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2015-04-21 14:46:13
Ostatnia aktualizacja: 2015-04-21 14:46:35
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2015-03-16 13:43:49
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2015-03-16 13:45:26
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2015-03-31 15:12:28


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713