Czas wygenerowania treści 2020-03-29 08:21:54

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Wycena, w formie operatu szacunkowego, nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Istebnej oraz wartości rynkowej prawa służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu
1. Przedmiotem zamówienia jest wycena, w formie operatu szacunkowego: a) Nieruchomości zabudowanej, położonej w Istebnej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 6605/8 o powierzchni 0,3691 ha - KW nr BB1C/0095008/6. Nieruchomość zabudowana jest: - budynkiem hotelu Zakręt: 2-kondygnacyjnym, o kubaturze 2.560 m³, o powierzchni użytkowej 454 m². Budynek wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodną, kanalizacyjną (źródło: WCP Kubalonka w Istebnej); - budynkiem gospodarczym - parterowym, o powierzchni użytkowej 34,56 m², kubaturze 131,33 m³. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną. Z określonej w operacie szacunkowym wartości nieruchomości Wykonawca wyodrębni: wartość gruntu oraz wartość poszczególnych budynków. b) Prawa służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działki nr 6605/6, 6605/9 - KW nr BB1C/00078921/7, stanowiące własność Województwa Śląskiego, pozostające w użytkowaniu WCP Kubalonka na rzecz przyszłego właściciela działki 6605/8, położonych w Istebnej. Prawo przechodu i przejazdu ma być wykonywane jedynie na części nieruchomości, zabudowanej drogą dojazdową do budynków WCP Kubalonka . 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w pkt III SIWZ

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2015-04-16 11:55:53


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2015-04-16 11:55:55
Ostatnia aktualizacja: 2015-04-16 11:56:10
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2015-03-13 12:23:17
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2015-03-13 12:23:47
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2015-04-09 10:58:39


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713