Czas wygenerowania treści 2020-04-03 02:03:23

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Usługa hotelarska dla 25 osób podczas warsztatów roboczych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030, na terenie miasta Szczyrk (województwo śląskie)
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa hotelarska dla 25 osób podczas warsztatów roboczych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030, na terenie miasta Szczyrk (województwo śląskie). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SIWZ / wzoru umowy. 3. Usługą zostanie objętych maksymalnie 25 osób. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby uczestników wyjazdu o nie więcej niż 25% i nie zrealizowania tej części zamówienia. Wówczas rozliczenie nastąpi zgodnie z rzeczywistym wykonaniem przedmiotu zamówienia, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. Rozliczenie nastąpi według ceny jednostkowej brutto/osobę. Informacje w tym zakresie Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie 3 dni przed ostatecznym terminem rozpoczęcia pobytu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2015-04-13 09:37:58


Metryczka informacjiWprowadzenie: Rafał Kamiński 2015-04-13 09:38:00
Ostatnia aktualizacja: 2015-04-13 09:38:06
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2015-03-13 12:20:00
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2015-03-13 12:20:43
Formularz ofertowy.doc pobierz 2015-03-13 12:21:51
Załącznik nr 1 do formularza ofertowego.doc pobierz 2015-03-13 12:22:20
Załącznik nr 2 do formularza ofertowego.doc pobierz 2015-03-13 12:22:42
Załącznik nr 3 do formularza ofertowego.doc pobierz 2015-03-13 12:22:58
Załącznik nr 4 do formularza ofertowego.doc pobierz 2015-03-13 12:23:27
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2015-03-31 15:04:23


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713