Czas wygenerowania treści 2020-04-03 02:06:36

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Usługa druku publikacji raportów z badań realizowanych w ramach projektu
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa druku publikacji raportów z badań realizowanych w ramach projektu Rozwój efektywnego systemu monitoringu polityk publicznych w województwie śląskim wraz z opracowaniem projektu graficznego, korektą, składem i dostawą, w nakładzie 600 egzemplarzy (po 200 egzemplarzy każdego z trzech tomów).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do siwz/załączniku nr 1 do wzoru umowy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2015-05-20 10:13:03


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2015-05-20 10:13:06
Ostatnia aktualizacja: 2015-05-20 10:13:13
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2015-03-10 10:17:01
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2015-03-10 10:17:28
Formularz ofertowy z załącznikami (wersja edytowalna) pobierz 2015-03-10 10:19:22
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2015-04-09 14:56:42


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713