Czas wygenerowania treści 2020-04-02 08:19:59

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Dostawa i montaż mebli biurowych
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych wraz z ich wyładunkiem, montażem i ustawieniem oraz wypoziomowaniem we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach w siedzibie Zamawiającego przy ul. Dąbrowskiego 23 i Reymonta 24 w Katowicach. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do siwz/wzoru umowy. 3.Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2 do siwz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2015-03-31 09:22:53


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2015-03-31 09:22:51
Ostatnia aktualizacja: 2015-03-31 09:23:09
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2015-03-09 15:01:24
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2015-03-09 15:01:54
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2015-03-23 11:59:46


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713