Czas wygenerowania treści 2019-11-20 17:30:19

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Wydziału Terenów Wiejskich
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Wydziału Terenów Wiejskich.
Przedmiot zamówienia został wymieniony i opisany w załączniku nr 1 do umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
1.Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, dopuszczony do obrotu i spełniający normy CE.
2.Określone w załączniku nr 1 do umowy/ załączniku nr 3 do SIWZ parametry techniczne/funkcjonalne stanowią minimalne wymagania Zamawiającego, jakie musi spełniać dostarczony przez Wykonawcę przedmiot zamówienia.
3.Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem i na własny koszt do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego 23.
4.Dostawa przedmiotu zamówienia oraz uruchomienie serwisu gwarancyjnego sprzętu komputerowego zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym (zwanym dalej protokołem). Podpisany bez zastrzeżeń przez obie strony protokół będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2015-06-16 13:26:06


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2015-06-16 13:26:07
Ostatnia aktualizacja: 2015-06-16 13:26:12
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2015-03-09 14:15:35
Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji pobierz 2015-03-16 11:27:38
Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji pobierz 2015-03-25 13:22:58
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2015-03-16 10:58:34
Formularz ofertowy.doc pobierz 2015-03-16 10:59:49
Załącznik nr 1 do f.o. doc pobierz 2015-03-16 11:00:24
Załącznik nr 2 do f.o. doc pobierz 2015-03-16 11:00:47
Załącznik nr 3 do f.o. doc pobierz 2015-03-16 11:01:05
Modyfikacja siwz - 16.03.15 r. pobierz 2015-03-16 10:59:03
Modyfikacja siwz - 25.03.15 r. pobierz 2015-03-25 13:23:39
Wyjaśnienia treści siwz - 25.03.15 r. pobierz 2015-03-25 13:24:10
Wyjaśnienia treści siwz - 27.03.15 r. pobierz 2015-03-27 14:57:07
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2015-04-21 12:00:00
pobierz
2015-03-16 10:59:27
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2015-04-23 12:00:00
2015-03-25 13:24:38
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2015-05-20 10:24:30


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713