Czas wygenerowania treści 2019-10-20 06:04:42

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Opracowanie merytoryczne Biuletynu Informacyjnego
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie merytoryczne Biuletynu Informacyjnego „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
w województwie śląskim”.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie merytoryczne, graficzne oraz druk
i dystrybucję Biuletynu Informacyjnego „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w województwie śląskim” zgodnie z opisem zawartym w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do siwz/załącznik do wzoru umowy. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do siwz.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2015-04-23 08:30:08


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2015-04-23 08:30:10
Ostatnia aktualizacja: 2015-04-23 08:30:31
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2015-03-03 11:58:39
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2015-03-03 11:59:33
Formularz ofertowy z załącznikami (wersja edytowalna) pobierz 2015-03-03 12:00:11
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2015-03-26 11:28:37
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprostowanie dot. nagłówka i stopki pobierz 2015-03-26 14:38:38


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713