Czas wygenerowania treści 2020-04-07 16:05:03

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Przedmiotem zamówienia jest zakup mediów na potrzeby promocji Święta Szlaku Zabytków Techniki - Industriada 2015
Przedmiotem zamówienia jest zakup mediów na potrzeby promocji Święta Szlaku Zabytków Techniki - Industriada 2015. Zamówienie dotyczy zakupu powierzchni reklamowej w prasie, Internecie, na tablicach wielkoformatowych, nośnikach typu citylight, czasu antenowego w radiu i telewizji w okresie od 7 maja do 19 czerwca 2015 r. oraz przeprowadzenia w okresie nie wcześniej niż od 8 maja i nie później niż do 30 czerwca 2015 r. badań konsumenckich w zakresie skuteczności i efektywności działań reklamowych w mediach (dwie fale badania: pre-test i post-test). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do siwz/1 do umowy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2015-04-02 14:38:29


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2015-04-02 14:38:32
Ostatnia aktualizacja: 2015-04-02 14:38:44
Odpowiedzialny merytorycznie: Adriana Solecka
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2015-02-24 10:41:24
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2015-03-06 12:05:41
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2015-02-24 10:41:54
Pismo dot.udostępnienia załączników do siwz pobierz 2015-03-02 15:08:53
Modyfikacja specyfikacji numer 1 pobierz 2015-03-06 12:07:10
Modyfikacja specyfikacji numer 2 pobierz 2015-03-06 14:59:07
Odpowiedzi na pytania z dn. 06.03.15r pobierz 2015-03-06 12:08:44
Odpowiedzi na pytania z dn.06.03.15r_cd pobierz 2015-03-06 14:59:52
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2015-03-13 11:30:00
pobierz
2015-03-06 12:10:21
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2015-03-24 13:08:11


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713