Czas wygenerowania treści 2020-04-07 15:35:19

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Usługa hotelarska podczas Regionalnego Spotkania Lokalnych Grup Działania Województwa Śląskiego w ramach sieci Silesian Leader Network na terenie gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Północnej Jury, zaplanowanego w terminie 26-27 marca 2015 r.
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa hotelarska podczas Regionalnego Spotkania Lokalnych Grup Działania Województwa Śląskiego w ramach sieci Silesian Leader Network na terenie gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Północnej Jury, zaplanowanego w terminie 26-27 marca 2015 r. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SIWZ / wzoru umowy. 3. Usługą zostanie objętych maksymalnie 30 osób. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby uczestników wyjazdu o nie więcej niż 30% i nie zrealizowania tej części zamówienia. Wówczas rozliczenie nastąpi zgodnie z rzeczywistym wykonaniem przedmiotu zamówienia, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. Rozliczenie nastąpi według ceny jednostkowej brutto/osobę.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2015-03-26 11:56:01


Metryczka informacjiWprowadzenie: Rafał Kamiński 2015-03-26 11:55:49
Ostatnia aktualizacja: 2015-03-26 11:55:55
Odpowiedzialny merytorycznie: Adriana Solecka
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2015-02-18 12:54:56
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2015-02-23 11:19:23
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2015-02-18 12:55:19
Formularz ofertowy.doc pobierz 2015-02-18 13:01:50
Załącznik nr 1 do formularza ofertowego.doc pobierz 2015-02-18 12:56:28
Załącznik nr 2 do formularza ofertowego.doc pobierz 2015-02-18 12:56:41
Załącznik nr 3 do formularza ofertowego.doc pobierz 2015-02-18 12:58:07
Załącznik nr 4 do formularza ofertowego.doc pobierz 2015-02-18 12:58:27
Modyfikacja specyfikacji numer 1 pobierz 2015-02-23 11:20:59
Modyfikacja specyfikacji numer 2 pobierz 2015-02-23 14:56:02
Pytania z dnia 19.02.2015 r. pobierz 2015-02-19 12:58:27
Pytania z dnia 23.02.2015 r. pobierz 2015-02-23 11:20:03
Pytania 2 z dnia 23.02.2015 r. pobierz 2015-02-23 14:55:45
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2015-02-27 12:00:00
pobierz
2015-02-23 11:22:27
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2015-03-10 13:21:00


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713