Czas wygenerowania treści 2019-11-12 12:31:09

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Usługa hotelarska
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa hotelarska obejmującą: zapewnienie jednego noclegu dla 200 osób, wyżywienie, wynajem sali konferencyjnej wraz z nagłośnieniem dla 200 osób, podczas dwudniowej konferencji pt: Przyrodnicze i środowiskowe problemy rozwoju obszarów wiejskich województwa śląskiego zaplanowana w dniach 17-18 marca 2015 roku na terenie Beskidów w obrębie województwa śląskiego. 2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ), znajduje się w Załączniku nr 1 do wzoru umowy, który stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby uczestników o nie więcej niż 30% i nie zrealizowania tej części zamówienia. Wówczas rozliczenie nastąpi zgodnie z rzeczywistym wykonaniem przedmiotu zamówienia, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. Informację w tym zakresie Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie do 2 dni przed ostatecznym terminem rozpoczęcia pobytu.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2015-03-31 14:32:51


Metryczka informacjiWprowadzenie: Antoni Trzcionka 2015-03-31 14:32:48
Ostatnia aktualizacja: 2015-03-31 14:33:52
Odpowiedzialny merytorycznie: Adriana Solecka
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2015-02-18 11:43:29
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2015-02-18 11:46:21
doświadczenie Wykonawcy - zał. nr 4 do formularz ofertowego pobierz 2015-02-19 14:09:01
formularz ofertowy pobierz 2015-02-19 14:03:26
grupa kapitałowa - zał. nr 3 do formularz ofertowego pobierz 2015-02-19 14:07:34
oświadczenie - art. 22 - zał. nr 1 do formularz ofertowego pobierz 2015-02-19 14:05:34
oświadczenie - art. 24 - zał. nr 2 do formularz ofertowego pobierz 2015-02-19 14:06:26
pismo ws. udostępnienia załączników do siwz pobierz 2015-02-19 13:59:58
odpowiedzi na pytania z dnia 23.02.2015 r. pobierz 2015-02-23 14:53:07
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2015-03-09 14:53:37


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713