Czas wygenerowania treści 2019-11-20 17:53:02

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Ogłoszenia prasowe w 2015 r.
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przyjmowania przez Wykonawcę do publikacji oraz zamieszczania ogłoszeń prasowych w roku 2015 w gazecie codziennej. 2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zgodnie pkt III SIWZ. 3. Zamawiający będzie realizował zamówienie sukcesywnie w zależności od bieżących potrzeb. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej ilości przedmiotu zamówienia niż została określona w siwz. W razie braku potrzeby Zamawiający nie uruchomi do 40% ilości zamówienia, wówczas Wykonawca nie wniesie żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Za zgodą Wykonawcy Zamawiający może nie uruchomić więcej niż 40% ilości zamówienia.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2015-03-30 13:54:01


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2015-03-30 13:53:59
Ostatnia aktualizacja: 2015-03-30 13:54:07
Odpowiedzialny merytorycznie: Adriana Solecka
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2015-02-03 14:44:01
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2015-02-03 14:45:09
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2015-02-25 08:36:25


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713