Czas wygenerowania treści 2019-10-20 05:20:20

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych na trasach zagranicznych i krajowych
1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych na trasach zagranicznych i krajowych na potrzeby Zamawiającego w okresie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2015 roku. W ramach zamówienia zamawiający przewiduje zakup maksymalnie 250 sztuk biletów (tam i z powrotem). Ilość biletów wskazana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowi maksymalną ilość zamówienia. Realizacja przedmiotu zamówienia następować będzie sukcesywnie według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Zamawiającemu przysługuje prawo niezrealizowania do 75% zamówienia bez podawania przyczyny, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. Za zgodą Wykonawcy Zamawiający może zrealizować mniej niż 25% zamówienia. 2.Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z pkt III siwz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2015-02-27 12:30:12


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2015-02-27 12:29:50
Ostatnia aktualizacja: 2015-02-27 12:30:14
Odpowiedzialny merytorycznie: Adriana Solecka
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2015-01-21 14:02:53
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2015-01-21 14:13:34
Załącznik nr 1 do siwz_formularz ofertowy.doc pobierz 2015-01-21 14:05:26
Zał.nr 2 do formularza ofertowego_Wykaz usług pobierz 2015-01-21 14:07:08
Zał.nr 3 do formularza ofertowego_ośw. z art. 24.doc pobierz 2015-01-21 14:07:36
Zał.nr 4 do formularza ofertowego_grupa kapitałowa.doc pobierz 2015-01-21 14:08:10
Zał.nr 5 do formularza ofertowego_Dodatkowy wykaz usług pobierz 2015-01-21 14:09:07
Zał. nr 1 do formularza ofertowego_ośw. z art. 22 pobierz 2015-01-21 14:06:36
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2015-02-17 12:55:41


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713