Czas wygenerowania treści 2019-11-17 16:00:53

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Obsługa notarialna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na rok 2015
Zamówienie obejmuje wykonanie poniższych czynności notarialnych:
1) Sporządzanie aktów notarialnych i projektów aktów notarialnych dokumentujących umowy, pełnomocnictwa, ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych, inne jednostronne oświadczenia oraz inne czynności prawne dokonywane na podstawie istniejących przepisów prawa;
2) Sporządzanie wypisu, odpisu lub wyciągu z aktów notarialnych lub innego dokumentu;
3) Poświadczanie zgodności odpisu z okazanym dokumentem;
4) Poświadczanie własnoręczności podpisu na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną;
5) Poświadczanie własnoręczności podpisu na pełnomocnictwach i innych dokumentach;
6) Poświadczanie daty okazania dokumentu.
7) Inne niż wymienione w ppkt 1)-6), w związku z § 16 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2015-02-23 09:36:24


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2015-02-23 09:36:01
Ostatnia aktualizacja: 2015-02-23 09:36:28
Odpowiedzialny merytorycznie: Adriana Solecka
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2015-01-16 09:11:40
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2015-01-16 09:12:14
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2015-02-11 10:26:39


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713