Czas wygenerowania treści 2019-11-21 01:14:50

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Zorganizowanie i przeprowadzenie w 2015 roku pomiarów ruchu na sieci dróg wojewódzkich, dla których zarządcą jest Zarząd Województwa Śląskiego w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu 2015 wraz z dokonaniem obliczeń i analiz
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie w 2015 roku pomiarów ruchu na sieci dróg wojewódzkich, dla których zarządcą jest Zarząd Województwa Śląskiego w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu 2015 wraz z dokonaniem obliczeń i analiz. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1.1. Organizację i przeprowadzenie w 2015 roku pomiarów na sieci dróg wojewódzkich, dla których zarządcą jest Zarząd Województwa Śląskiego w ilości i terminach wg zasad określonych w Wytycznych opisanych w pkt III ppkt 2 siwz, zwanych dalej Wytycznymi, wraz z zakodowaniem wyników.
1.2. Wykonanie obliczeń i analiz, w tym:
a) wykonanie obliczeń średniego dobowego ruchu rocznego (SDRR) na drogach wojewódzkich oraz struktury rodzajowej ruchu w punktach pomiarowych, wg zasad określonych w Wytycznych opisanych w pkt III ppkt 2,
b) przetworzenie danych z pomiarów ruchu prowadzonych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach otrzymanych od Zamawiającego,
c) wykonanie wymaganych obliczeń i przeprowadzenie analiz dla powiązania otrzymanych wyników SDRR na drogach krajowych i wojewódzkich z możliwością określenia struktury rodzajowej ruchu,
d) przeprowadzenie analiz porównawczych w stosunku do SDR w 2010 roku, w tym wskazanie wzrostów i spadków ruchu na poszczególnych drogach wojewódzkich i na tej podstawie przedstawienie prognozy ruchu do 2020 roku, pełne dane o SDR z 2010 r. zostaną udostępnione Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa na realizację przedmiotowego zamówienia,
e) określenie charakteru ruchu dla każdej drogi wojewódzkiej, określenie obciążenia sieci dróg wojewódzkich w osiach obliczeniowych i kategorii ruchu,
f) określenie pracy przewozowej na sieci dróg wojewódzkich,
g) wyznaczenie rozkładu obciążenia średnim dobowym ruchem na sieci dróg wojewódzkich.
Szczegółowy opis zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2015-03-13 12:51:13


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2015-03-13 12:50:45
Ostatnia aktualizacja: 2015-03-13 12:50:50
Odpowiedzialny merytorycznie: Adriana Solecka
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2015-01-02 15:46:53
Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji pobierz 2015-01-07 14:27:51
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2015-01-07 14:25:09
Formularz ofertowy doc pobierz 2015-02-05 15:06:48
Załącznik nr 1 do f.o. doc pobierz 2015-02-05 15:02:32
Załącznik nr 2 do f.o. doc pobierz 2015-02-05 15:02:56
Załącznik nr 3 do f.o. doc pobierz 2015-02-05 15:03:14
Załącznik nr 4 do f.o. doc pobierz 2015-02-05 15:03:44
Modyfikacja siwz - 07.01.15 r. pobierz 2015-01-07 14:32:12
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2015-02-13 12:00:00
pobierz
2015-01-07 14:27:18
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2015-02-27 12:04:51


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713