Czas wygenerowania treści 2019-10-19 16:55:25

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych i papieru
1. Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa materiałów eksploatacyjnych i papieru obejmująca pozycje wyszczególnione w zakresach I oraz II opisanych w załącznikach nr 1a, 1b do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz. 2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2014-12-17 13:55:02


Metryczka informacjiWprowadzenie: Antoni Trzcionka 2014-12-17 13:54:59
Ostatnia aktualizacja: 2014-12-17 13:56:11
Odpowiedzialny merytorycznie: Adriana Solecka
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2014-11-18 13:46:36
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2014-11-21 14:30:06
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2014-11-18 14:02:22
formularz ofertowy pobierz 2014-11-19 14:46:15
grupa kapitałowa pobierz 2014-11-19 14:52:47
oświadczenie - art. 22 pobierz 2014-11-19 14:50:08
oświadczenie - art. 24 pobierz 2014-11-19 14:50:38
pismo ws. udostępnienie załączników do siwz pobierz 2014-11-19 14:44:28
załącznik nr 1a pobierz 2014-11-19 14:47:29
załącznik nr 1a - PO ZMIANACH pobierz 2014-11-21 14:45:25
załącznik nr 1b pobierz 2014-11-19 14:48:30
modyfikacja siwz z dnia 21-11-2014 r. pobierz 2014-11-21 14:49:18
odpowiedzi na pytania 21-11-2014 r. pobierz 2014-11-21 14:51:34
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2014-11-27 12:30:00
pobierz
2014-11-21 14:54:18
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2014-12-05 14:30:53


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713