Czas wygenerowania treści 2020-05-26 08:58:16

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Usługi telekomunikacyjne świadczone będą zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.). Usługi telekomunikacyjne świadczone będą się na terenie budynków zajmowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. 2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2014-12-02 12:38:00


Metryczka informacjiWprowadzenie: Rafał Kamiński 2014-12-02 12:37:58
Ostatnia aktualizacja: 2014-12-02 12:38:09
Odpowiedzialny merytorycznie: Adriana Solecka
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2014-11-13 14:55:23
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2014-11-13 14:56:01
Formularz ofertowy.doc pobierz 2014-11-13 14:56:53
Załącznik nr 1 do formularza ofertowego.doc pobierz 2014-11-13 14:57:20
Załącznik nr 2 do formularza ofertowego (wykaz usług).doc pobierz 2014-11-13 14:57:46
Załącznik nr 3 do formularza ofertowego.doc pobierz 2014-11-13 14:58:57
Załącznik nr 4 do formularza ofertowego.doc pobierz 2014-11-13 14:59:16
Odpowiedzi na pytania z dnia 18.11.2014 r. pobierz 2014-11-18 15:21:36
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2014-11-27 14:42:28


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713