Czas wygenerowania treści 2019-11-21 02:10:40

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Dostawa sprzętu biurowego
Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa wraz z instalacją sprzętu biurowego, fabrycznie nowego, dopuszczonego do obrotu, spełniającego normy CE, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ/załączniku nr 1 do wzoru umowy.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2014-12-15 14:15:30


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2014-12-15 14:15:23
Ostatnia aktualizacja: 2014-12-15 14:16:06
Odpowiedzialny merytorycznie: Adriana Solecka
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2014-11-04 15:21:52
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2014-11-04 15:23:50
Formularz ofertowy pobierz 2014-11-05 12:33:28
Modyfikacja SIWZ z dnia 05.11.2014 r. pobierz 2014-11-05 12:32:24
Odpowiedź na pytania - 07.11.2014 r. pobierz 2014-11-07 13:39:54
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2014-12-02 15:02:47


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713