Czas wygenerowania treści 2019-11-21 02:34:52

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Dostawa i montaż mebli biurowych
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych wraz z ich wyładunkiem, montażem i ustawieniem oraz wypoziomowaniem we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach w siedzibie Zamawiającego przy ul. Dąbrowskiego 23 i Reymonta 24 w Katowicach. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do siwz/wzoru umowy. 3.Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej siwz. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być zgodny z Polskimi Normami: PN-EN 527-1:2011, PN-EN 527-2:2004 PN-EN 527-3:2004, PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074 :2006 (lub równoważne). Meble w Zakresie IV i V muszą spełniać minimalne wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973) -zapis dot. Zakresu IV i V

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2014-12-22 09:50:36


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2014-12-22 09:50:27
Ostatnia aktualizacja: 2014-12-22 09:51:04
Odpowiedzialny merytorycznie: Adriana Solecka
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2014-11-04 15:12:04
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2014-11-04 15:14:14
Formularz ofertowy PO ZMIANACH pobierz 2014-11-05 11:58:01
Modyfikacja siwz oraz formularza ofertowego pobierz 2014-11-05 11:56:49
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2014-11-20 14:00:13


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713