Czas wygenerowania treści 2020-05-27 18:36:26

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Usługa hotelarska
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa hotelarska dla maksymalnie 70 osób, podczas Regionalnego Spotkania Liderów Odnowy Wsi. 2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ), znajduje się w Załączniku nr 1 do wzoru umowy, który stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby uczestników spotkania o nie więcej niż 30% i nie zrealizowania tej części zamówienia. Wówczas rozliczenie nastąpi zgodnie z rzeczywistym wykonaniem przedmiotu zamówienia, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2014-11-17 10:24:00


Metryczka informacjiWprowadzenie: Antoni Trzcionka 2014-11-17 10:24:12
Ostatnia aktualizacja: 2014-11-17 10:25:17
Odpowiedzialny merytorycznie: Adriana Solecka
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2014-10-10 14:14:52
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2014-10-10 14:17:12
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2014-10-29 10:20:40


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713