Czas wygenerowania treści 2019-10-17 13:28:00

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Dostawa i uruchomienie sprzętu biurowego
Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa wraz z instalacją - dotyczy zakresu I - i uruchomieniem sprzętu biurowego, fabrycznie nowego, pełnowartościowego, dopuszczonego do obrotu, spełniającego normy CE, w ilościach i o parametrach technicznych opisanych w załączniku nr 3 do siwz/załączniku nr 1 do wzoru umowy.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2014-12-01 11:45:56


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2014-12-01 11:45:57
Ostatnia aktualizacja: 2014-12-01 11:46:06
Odpowiedzialny merytorycznie: Adriana Solecka
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2014-10-08 14:49:28
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2014-10-13 12:49:11
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2014-10-14 13:09:21
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2014-10-08 14:51:58
Formularz ofertowy z załącznikami (wersja edyt.) pobierz 2014-10-08 14:54:06
Wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ pobierz 2014-10-13 12:49:38
Wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ (2) pobierz 2014-10-14 13:09:55
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2014-10-17 11:30:00
pobierz
2014-10-13 12:50:09
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2014-10-20 12:00:00
pobierz
2014-10-14 13:10:22
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2014-10-29 09:19:14
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie I pobierz 2014-11-13 14:28:45


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713