Czas wygenerowania treści 2020-05-29 03:21:42

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Dostawa artykułów promocyjnych
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów promocyjnych opisanych w zakresach zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do siwz - SOPZ. 2. Szczegółowe uregulowania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zostały opisane we wzorach umów stanowiących załączniki nr 3A i 3B do siwz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2014-12-08 14:44:40


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2014-12-08 14:44:35
Ostatnia aktualizacja: 2014-12-08 14:44:51
Odpowiedzialny merytorycznie: Adriana Solecka
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2014-10-06 15:08:49
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2014-10-13 10:30:50
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2014-10-06 15:09:43
Załącznik nr 1 do siwz - SOPZ pobierz 2014-10-06 15:11:07
Załącznik nr 2 do siwz - Formularz ofertowy pobierz 2014-10-06 15:27:53
Zmiana treści siwz z dnia 13.10.2014 r. pobierz 2014-10-13 10:33:02
Odpowiedż na pytania z dnia 13.10.2014 r. pobierz 2014-10-13 10:33:51
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2014-10-16 12:30:00
pobierz
2014-10-13 10:35:07
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2014-11-06 13:34:59


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713