Czas wygenerowania treści 2020-05-26 07:54:17

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Świadczenie usług restauracyjnych
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług restauracyjnych polegających na przygotowaniu, dostarczeniu i podaniu posiłków w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do siwz /załączniku do umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie zrealizowania do 30% wartości przedmiotu zamówienia, a Wykonawca nie będzie wnosił z tego tytułu żadnych roszczeń. Za zgodą Wykonawcy Zamawiający może nie zrealizować więcej niż 30% wartości zamówienia i wówczas Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń z tego tytułu.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2014-11-03 12:53:23


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2014-11-03 12:53:26
Ostatnia aktualizacja: 2014-11-03 12:55:16
Odpowiedzialny merytorycznie: Adriana Solecka
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2014-10-06 10:09:46
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2014-10-06 10:11:31
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2014-10-17 08:45:02


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713