Czas wygenerowania treści 2019-11-20 05:29:37

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Organizacja warsztatów wyjazdowych i konferencji
1. Przedmiotem zamówienia jest:
w zakresie I: usługa organizacji warsztatów obejmująca: zapewnienie noclegu, wyżywienia, udostępnienie sali konferencyjnej/warsztatowej dla maksymalnie 37 uczestników podczas warsztatu organizowanego w ramach projektu pn. „Rozwój efektywnego systemu monitoringu polityk publicznych w województwie śląskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu V, Działania 5.2, Poddziałania 5.2.1. wraz z zapewnieniem transportu;
w zakresie II: przygotowanie, organizacja i obsługa konferencji podsumowującej projekt pn. „Rozwój efektywnego systemu monitoringu polityk publicznych
w województwie śląskim”. Celem konferencji jest przedstawienie wyników prac badawczych realizowanych w ramach trzech modułów: gospodarczego, społecznego
i przestrzennego. Konferencja jest organizowana w ramach projektu „Rozwój efektywnego systemu monitoringu polityk publicznych w województwie śląskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu V, Działania 5.2, Poddziałania 5.2.1.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3a do siwz (zakres I) i załączniku nr 3b do siwz (zakres II).

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2015-01-14 13:45:41


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2015-01-14 13:45:29
Ostatnia aktualizacja: 2015-01-14 13:46:15
Odpowiedzialny merytorycznie: Adriana Solecka
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2014-10-06 09:49:10
Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji pobierz 2014-11-03 13:26:18
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2014-10-09 09:57:15
Formularz ofertowy z zał. (wersja edyt.) pobierz 2014-10-09 09:57:38
Wyjaśnienie (2) i modyfikacja siwz pobierz 2014-11-03 13:27:31
Wyjaśnienie siwz pobierz 2014-10-22 11:21:00
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2014-11-26 11:30:00
pobierz
2014-11-03 13:27:46
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2014-12-15 11:34:05


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713