Czas wygenerowania treści 2019-12-13 22:09:04

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Wykonanie aplikacji opartej na 5-sektorowym modelu makroekonomicznym HERMIN dla województwa śląskiego.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie aplikacji opartej na 5-sektorowym modelu makroekonomicznym HERMIN dla województwa śląskiego, zgodnie z opisem zawartym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia/umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ/ Załącznik do wzoru umowy. Szczegółowe uregulowania, co do warunków realizacji zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2014-10-31 10:21:22


Metryczka informacjiWprowadzenie: Antoni Trzcionka 2014-10-31 10:21:24
Ostatnia aktualizacja: 2014-10-31 10:21:42
Odpowiedzialny merytorycznie: Adriana Solecka
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2014-09-30 09:33:45
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2014-09-30 10:39:13
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2014-09-30 10:11:16
Formularz ofertowy pobierz 2014-09-30 09:30:26
Załącznik nr 1 do formularza ofertowego pobierz 2014-09-30 10:16:16
Załącznik nr 2 do formularza ofertowego pobierz 2014-09-30 10:16:38
Załącznik nr 3 do formularza ofertowego pobierz 2014-09-30 10:17:02
Załącznik nr 4 do formularza ofertowego pobierz 2014-09-30 10:17:22
Załącznik nr 5 do formularza ofertowego pobierz 2014-09-30 10:17:41
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2014-10-16 14:13:53


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713