Czas wygenerowania treści 2021-01-23 08:37:35

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Usługa opracowania merytorycznego i wydania publikacji polsko-angielskojęzycznej dotyczącej dobrych praktyk Lokalnych Grup Działania (w skrócie LGD) z terenu województwa śląskiego z zakresu nabywania umiejętności i aktywizacji oraz projektów współpracy
Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania merytorycznego i wydania publikacji polsko-angielskojęzycznej dotyczącej dobrych praktyk Lokalnych Grup Działania (w skrócie LGD) z terenu województwa śląskiego z zakresu nabywania umiejętności i aktywizacji oraz projektów współpracy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) zawarty jest w załączniku nr 3 do siwz/załączniku nr 1 do wzoru umowy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2014-11-07 10:08:07


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2014-11-07 10:08:08
Ostatnia aktualizacja: 2014-11-07 10:08:22
Odpowiedzialny merytorycznie: Adriana Solecka
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2014-09-19 14:44:48
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2014-09-19 14:45:10
Załącznik nr 1 do formularza ofertowego.doc pobierz 2014-09-24 13:04:55
Załącznik nr 1 do siwz - Formularz ofertowy.doc pobierz 2014-09-24 13:03:55
Załącznik nr 2 do formularza ofertowego.doc pobierz 2014-09-24 13:05:26
Załącznik nr 3 do formularza ofertowego.doc pobierz 2014-09-24 13:05:39
Załącznik nr 4 do formularza ofertowego.doc pobierz 2014-09-24 13:05:50
Odpowiedzi na pytania - 24.09.2014 pobierz 2014-09-24 13:00:25
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2014-10-20 14:10:18


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713