Czas wygenerowania treści 2019-10-20 05:44:17

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Usługa drukowania wydawnictw promocyjnych Szlaku Zabytków Techniki
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa drukowania wydawnictw promocyjnych Szlaku Zabytków Techniki w
skład których wchodzą:
a) Zakres I - mapa Szlaku Zabytków Techniki w wersji polskiej oraz angielskiej i niemieckiej,
b) Zakres II - ulotka „Podróżuj po Szlaku Zabytków Techniki”
zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zakresach opisanych w SOPZ
(Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia), który stanowi załącznik nr 1 do siwz/ załącznik do umowy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2014-12-02 10:50:03


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2014-12-02 10:50:03
Ostatnia aktualizacja: 2014-12-02 10:50:24
Odpowiedzialny merytorycznie: Adriana Solecka
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2014-09-19 13:25:21
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2014-10-08 14:40:27
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2014-10-27 13:45:27
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2014-09-24 13:51:14
Zmiana treści siwz z dnia 08.10.2014 r. pobierz 2014-10-08 14:41:41
Zmiana treści siwz z dnia 27.10.2014 r. pobierz 2014-10-27 13:54:12
Odpowiedzi na pytania z dnia 08.10.2014 r. pobierz 2014-10-08 14:44:55
Odpowiedzi na pytania z dnia 27.10.2014 pobierz 2014-10-27 13:47:25
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2014-10-31 12:00:00
pobierz
2014-10-08 14:47:08
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2014-11-04 10:30:00
pobierz
2014-10-27 13:48:11
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2014-11-13 14:52:40


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713