Czas wygenerowania treści 2019-10-16 10:00:15

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Usługa hotelarska dla 12 osób podczas warsztatów roboczych organizowanych w ramach opracowania Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030 na terenie miasta Szczyrk (województwo śląskie).
Przedmiotem zamówienia jest usługa hotelarska dla 12 osób podczas warsztatów roboczych organizowanych w ramach opracowania Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030 na terenie miasta Szczyrk (województwo śląskie). 1.W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia zakwaterowania, wyżywienia oraz sali konferencyjnej. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do siwz/wzoru umowy. 3.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby uczestników warsztatów o nie więcej niż 25% i nie zrealizowania tej części zamówienia. Wówczas rozliczenie nastąpi zgodnie z rzeczywistym wykonaniem przedmiotu zamówienia, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. 4.Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2 do siwz.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2014-10-30 13:06:31


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2014-10-30 13:06:34
Ostatnia aktualizacja: 2014-10-30 13:06:54
Odpowiedzialny merytorycznie: Adriana Solecka
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2014-09-16 13:55:39
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2014-09-16 13:56:55
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2014-10-07 09:39:35


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713