Czas wygenerowania treści 2019-11-21 09:42:22

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Określenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowych, położonych w Ustroniu (powiat cieszyński) w rejonie ul. Zdrojowej, stanowiących własność Województwa Śląskiego, w tym z uwzględnieniem art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm)
1. Przedmiotem zamówienia jest określenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowych, położonych w Ustroniu (powiat cieszyński) w rejonie ul. Zdrojowej, stanowiących własność Województwa Śląskiego, w tym z uwzględnieniem art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm) 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w pkt III SIWZ.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2014-10-01 14:09:10


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2014-10-01 14:09:14
Ostatnia aktualizacja: 2014-10-01 14:09:42
Odpowiedzialny merytorycznie: Adriana Solecka
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2014-09-11 10:17:24
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2014-09-11 10:20:39
Odpowiedzi na pytania z 16.09.2014 r. pobierz 2014-09-16 08:52:03
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2014-09-23 14:34:01


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713