Czas wygenerowania treści 2019-10-20 05:24:14

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Usługa wykonania badania ewaluacyjnego pt. Analiza możliwości wsparcia projektów z zakresu diagnostyki i profilaktyki zdrowotnej w ramach wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020 w woj. śląskim
Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania badania ewaluacyjnego pt. Analiza możliwości wsparcia projektów z zakresu diagnostyki i profilaktyki zdrowotnej w ramach wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020 w woj. śląskim. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) znajduje się w Załączniku nr 3 do SIWZ / Załączniku nr 1 do umowy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2014-10-30 10:41:25


Metryczka informacjiWprowadzenie: Artur Adamiok 2014-10-30 10:41:27
Ostatnia aktualizacja: 2014-10-30 10:41:57
Odpowiedzialny merytorycznie: Adriana Solecka
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2014-09-08 13:33:40
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2014-09-08 13:34:44
Załączniki do siwz pobierz 2014-09-08 13:36:31
Załącznik nr 1 do FO.doc pobierz 2014-09-08 13:38:40
Załącznik nr 1 do siwz - Formularz ofertowy.doc pobierz 2014-09-08 13:37:24
Załącznik nr 2 do FO.doc pobierz 2014-09-08 13:39:17
Załącznik nr 3 do FO.doc pobierz 2014-09-08 13:39:38
Załącznik nr 4 do FO.doc pobierz 2014-09-08 13:39:50
Załącznik nr 5 do FO.doc pobierz 2014-09-08 13:40:13
Załącznik nr 6 do FO.doc pobierz 2014-09-08 13:40:40
Odpowiedzi na pytania - 12.09.2014 pobierz 2014-09-12 14:29:38
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2014-10-13 12:43:05


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713